Připravujeme

Vaše pozice na webu:

Srpen2019

Jesenice 8

Tento projekt je poslední etapou, kterou Genius Loci Developer zamýšlí zakončit svou dlouholetou aktivitu v Jesenici. V průběhu několika let jsme nakoupili pozemky pro výstavbu asi 40 individuálních rodinných domů. Zastupitelé města Jesenice schválili na svém zasedání dne 19.12.2017 Plánovací smlouvu s naší společností. Na jejím základě měl stavební odbor vydat Územní rozhodnutí pro stavbu